Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP

Cập nhật: Thứ hai 29/11/2021 - 15:04

Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khảo sát và hướng dẫn 3 hợp tác xã (HTX) áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên.

3 HTX được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gồm: HTX chè Hảo Đạt, HTX trà Sơn Dung, HTX Tâm Trà Thái. Đây là những HTX có sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Các HTX trên được chuyên gia của Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia hướng dẫn, hỗ trợ về: Xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, kỹ thuật áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc, kết nối sản phẩm với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia...

Việc hỗ trợ thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh với mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quá trình sản xuất nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa.

Dương Chiêm (Sở KH&CN)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: