Bàn giải pháp phát triển các làng nghề

Cập nhật: Thứ sáu 23/09/2022 - 15:28

Ngày 23-9, tại Hợp tác xã Tâm trà Thái, xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên), Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội thảo giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan cùng gần 60 làng nghề, hợp tác xã trong tỉnh.

Thái Nguyên hiện có 269 làng nghề và làng nghề truyền thống, tạo việc làm ổn định cho gần 20 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, các làng nghề đã và đang góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương, tạo tiền đề thực hiện thành công Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và xây dựng nông thôn mới.  

Tuy nhiên, hiện nay, các làng nghề trên địa bàn tỉnh quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ không ổn định; cơ sở hạ tầng tại nhiều nơi bị xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất; thiếu vốn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tiến hành trao đổi, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề; phát triển các làng nghề gắn với du lịch, dịch vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng quản lý và phát triển sản xuất cho đội ngũ ban quản lý làng nghề; hỗ trợ các làng nghề về cơ sở hạ tầng…

Lương Hạnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: