Doanh nhân, doanh nghiệp không để “nghèo” văn hóa

Cập nhật: Thứ tư 13/10/2021 - 09:11
 Tác phong, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc đã được nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh coi trọng.
Tác phong, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc đã được nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh coi trọng.

Chiến lược sản xuất, kinh doanh gắn với chiến lược xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp để phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, vai trò nhân tố con người, trở thành sức mạnh nội sinh giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững là xu hướng tất yếu. Do đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung đã, đang rất coi trọng vấn đề văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp...

Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh về số lượng và quy mô, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Mặc dù dịch COVID-19 tác động lớn đến nền kinh tế nhưng với tinh thần vươn lên, ý chí làm giàu nên trong 8 tháng vẫn có tới 555 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 7.776 với số vốn đăng ký 108.798 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động mỗi năm.

Phát triển đất nước, phát triển kinh tế xã hội, phát triển doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường đã, đang được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ.

Đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển vừa phát huy vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Từ chủ trương lớn của Đảng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa từ hoạt động quản trị đến trực tiếp sản xuất, kinh doanh, coi đây là sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững.

Văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp nói rộng là quan điểm, triết lý còn thực tiễn đó chính là lòng yêu nghề, yêu công ty, doanh nghiệp, niềm tự hào, tự tôn, tự trọng. Đặc biệt là tính thượng tôn pháp luật, tinh thần chủ động liên kết, hợp tác của từng thành viên, từng phòng ban và giữa các tập thể, các đơn vị trong công ty.

Người lao động của Công ty CP Thương mại Thái Hưng chung sức tiêu thụ nông sản cho người dân khi dịch COVID-19 bùng phát.

Sự tự tin, tinh thần làm chủ, hội nhập quốc tế cũng đã “thấm đẫm” vào nhiều doanh nghiệp trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh chia sẻ: Để phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp trong tỉnh cũng như doanh nghiệp trong cả nước cần phải đổi mới quản trị, hội nhập toàn diện. Thực tế đã có doanh nghiệp do người Việt làm chủ nhưng toàn bộ ban giám đốc, các chuyên gia là người nước ngoài…

Tinh thần lao động chăm chỉ, sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp, có lòng nhân ái, trọng nghĩa tình, đạo lý, trọng chữ tín, giữ mối quan hệ thân thiện giữa công nhân viên với cán bộ quản lý, giữa công ty với các doanh nghiệp khác, giữa công ty với hệ thống quản lý nhà nước, giữa công ty với xã hội đã, đang được doanh nghiệp trong tỉnh triển khai hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Din, Giám đốc Doanh nghiệp Bình Din khẳng định: Văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua hành vi ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng, giữa doanh nghiệp với xã hội. Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các hoạt động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp nhằm tạo ra những giá trị kết tinh trong các sản phẩm vật chất, tinh thần trong thương hiệu của các doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng, xu thế phát triển tất yếu nên doanh nghiệp nào “nghèo” văn hóa thì khó có thể phát triển lớn mạnh và bền vững./

Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh: Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định cần phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng. Từ đó, doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại TNG, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Ham học tập, cầu tiến bộ, làm chủ công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ltạo ra sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, TNG luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp.

Văn Hiến
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: