Hợp tác xã là nền tảng thực hiện liên kết chuỗi trong nông nghiệp

Cập nhật: Thứ ba 19/10/2021 - 15:52

Ngày 19-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh).

Tính đến cuối năm 2020, cả nước có trên 26 nghìn HTX, thu hút hơn 8,1 triệu thành viên. Tính riêng trong năm 2020, 96% HTX được chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động; quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 56%; tổng doanh thu đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 4,3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, hoạt động của các HTX nông nghiệp cũng đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân.

Đối với Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 600 HTX với trên 42.500 thành viên và người lao động. Các HTX ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, góp phần liên kết sản xuất, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững; quy mô thành viên và doanh thu của các HTX nông nghiệp còn nhỏ; số lượng các HTX có khả năng liên kết chưa nhiều... Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: HTX chính là nền tảng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của các HTX. Vì vậy, trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành cần tạo ra giá trị mới cho HTX, tạo phúc lợi bền vững cho nông dân, nông nghiệp, nông thôn…

Khánh Thiện
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: