Xây dựng T.X Phổ Yên trở thành thành phố vào năm 2025:
Mục tiêu lớn trên nền tảng vững chắc

Cập nhật: Thứ sáu 16/10/2020 - 09:10
 Trung tâm T.X Phổ Yên hôm nay.
Trung tâm T.X Phổ Yên hôm nay.

Một trong những mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.X Phổ Yên khóa II (nhiệm kỳ 2020-2025) là xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên chia sẻ: Đây là mục tiêu lớn, xuyên suốt trong giai đoạn tới, thể hiện bước phát triển tất yếu của Phổ Yên trên nền tảng kinh tế tăng trưởng cao liên tục nhiều năm kéo theo quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy, T.X Phổ Yên đang hội tụ những điều kiện cần và đủ để trở thành thành phố trong vài năm tới, điều mà rất ít người dám nghĩ đến ở thời điểm chưa đầy 10 năm trước bởi địa phương này khi đó cơ bản vẫn là một huyện thuần nông. Việc thu hút Tập đoàn Samsung đầu tư cơ sở sản xuất rất lớn tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình (từ cuối năm 2012) kéo theo nhiều dự án FDI phụ trợ và hàng chục nghìn lao động đã giúp Phổ Yên có bước phát triển đột phá về công nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng cao và tạo đà cho quá trình đô thị hóa. Một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương là ngày 15/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc thành lập T.X Phổ Yên.

Để có được kết quả đó, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền T.X Phổ Yên đã năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết thành các chương trình, đề án, dự án phù hợp với thực tế; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển.

Hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp tại T.X Phổ Yên đã tương đối đồng bộ, hiện đại và đang được quan tâm đầu tư.

Đến giai đoạn 2015-2020, những thành quả, kinh nghiệm trước đó tiếp tục được T.X Phổ Yên phát huy cao độ và “gặt hái” được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vững chắc vai trò của cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh. Các khâu đột phá và chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ được cụ thể hóa thành 9 chương trình, 10 đề án và 22 dự án trọng điểm. Tất cả các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đều đạt kết quả ấn tượng. Thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 758 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2015; lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển đột phá với tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 750 nghìn tỷ đồng (chiếm 92% toàn tỉnh), vượt trên 31% kế hoạch; thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 16,3%/năm…

Với những nền tảng, tiền đề vững chắc và nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tất yếu, Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ T.X Phổ Yên đã thống nhất cao đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Nhằm sớm cụ thể hóa và thực hiện tốt chủ trương này, ngay sau Đại hội, cấp ủy, chính quyền Thị xã đã chỉ đạo xây dựng các tờ trình, báo cáo trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành liên quan quyết định chủ trương, cơ chế, lộ trình thực hiện.

Trước hết, để có cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, giải pháp khả thi, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã rà soát kỹ lưỡng thực trạng và các điều kiện phát triển. Theo đó, T.X Phổ Yên đã đạt nhiều tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh như: Diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số đơn vị hành chính trực thuộc, đã được công nhận là đô thị loại III, thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo và lao động phi nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế… và tiệm cận một số tiêu chí quan trọng khác. Tiêu chí khó nhất đối với thị xã là phải xây dựng thêm ít nhất 9 phường để đạt tỷ lệ 65% phường trong tổng số đơn vị hành chính cấp xã (hiện thị xã có 4 phường/18 đơn vị hành chính trực thuộc). Cùng với đó là cần huy động nguồn lực lớn để tiếp tục xây mới, nâng cấp các công trình hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị.

Từ thực trạng và yêu cầu đó, thị xã đã đề ra các nhiệm vụ tổng quát và 8 nhóm giải pháp đi kèm, nhấn mạnh công tác quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và đẩy mạnh huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh về chủ trương, cơ chế và các giải pháp hỗ trợ cụ thể giúp T.X Phổ Yên sớm hoàn thành mục tiêu lớn này. Tuy vậy, từ những bài học thành công ở giai đoạn trước, Phổ Yên xác định phát huy tiềm năng, nội lực là chính và sự đồng thuận của nhân dân luôn đóng vai trò quyết định./

Trần Quyền
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: