Nghiên cứu mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

Cập nhật: Thứ hai 23/09/2019 - 14:35

Đó là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đề cập tại Hội trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững do Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức sáng 23-9. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND 9 huyện, thành, thị…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, giai đoạn 2016 đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, trong đó có chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến cuối tháng 8-2019, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng (40,2%) so với cuối năm 2015, với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) được đầu tư cho 20 chương trình, trong đó, tập trung chủ yếu vào 9 chương trình lớn (chiếm 98% tổng dư nợ), gồm: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên cho hoàn cảnh khó khăn; tín dụng đối với vùng khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các chương trình tín dụng CSXH dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, trong giai đoạn này, đã có gần 8 triệu lượt hộ đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng; góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động (trên 17 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài); gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và trên 108 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Trong thời gian tới, mục tiêu mà tín dụng CSXH hướng đến đó là: Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp; tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt khoảng 10%; nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hằng năm tăng bình quân trên 20%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Tín dụng chính sách được triển khai qua NHCSXH là một trong những chương trình sáng tạo, độc đáo và mang lại nhiều thành công của Việt Nam. Nhờ có chương trình mà vấn nạn “tín dụng đen” phần nào được đẩy lùi, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi; đồng thời cũng giúp tạo nguồn lực để các địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương vẫn chưa dành sự quan tâm thỏa đáng để thực hiện chương trình này, bởi vẫn còn tới ½ số tỉnh, thành trong cả nước dành chưa đến 100 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương để ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và hộ đối tượng chính sách. Vì thế, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nguồn vốn này; phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay; các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các đề xuất tại Hội nghị, trên cơ sở đó đề xuất nâng mức cho vay đối với một số chương trình và mở rộng đối tượng được vay ….

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Tổng Giám đốc NHCSXH đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 6 tập thể, cá nhân được khen thưởng (ảnh).

Hạ Liên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: