Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 5% trở lên

Cập nhật: Thứ sáu 14/01/2022 - 15:15
 Hiện, NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay 17 chương trình. Trong ảnh: Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đồng Hỷ thực hiện giao dịch tại xã.
Hiện, NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay 17 chương trình. Trong ảnh: Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đồng Hỷ thực hiện giao dịch tại xã.

Ngày 14-1, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, NHCSXH tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và của tỉnh; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động. Theo đó, tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn Chi nhánh thực hiện đạt 3.748 tỷ đồng, tăng 137,5 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Doanh số cho vay đạt trên 1.166 tỷ đồng, bằng 110%, với  30.423 lượt  khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt gần 1.019 tỷ đồng, bằng 109,62%, so với năm 2020. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 3.747 tỷ đồng. Một số chương trình có tăng trưởng dư nợ cao trên 100 tỷ đồng, gồm: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của NHCSXH tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, đó là: Cơ cấu vốn ngân sách địa phương còn hạn chế; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chưa đạt so với kế hoạch đặt ra (đạt 4,09%/5%); mới có trên 9% hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay mức trên 50 triệu đồng...

Năm 2022, Chi nhánh phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 5% trở lên so với năm 2021; tỷ lệ nợ quá hạn giữ ổn định ở mức dưới 0,06%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%; 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy định; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả và đúng quy định...

Hạ Liên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: