Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Thứ hai 22/03/2021 - 11:04
 Diện mạo nông thôn mới ở xã Tân Thành (Phú Bình).
Diện mạo nông thôn mới ở xã Tân Thành (Phú Bình).

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Phú Bình đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần quan trọng vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Phú Bình.

Tìm hiểu tại xã Tân Thành, một trong những xã khó khăn, xa trung tâm huyện Phú Bình chúng tôi được ông Phạm Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Thành cho biết: Để huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, những năm qua MTTQ xã Tân Thành đã phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xã tích cực vận động, tuyên truyền tới nhân dân với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như thông qua các hội nghị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các buổi họp xóm... để người dân hiểu rõ chủ trương, quan điểm, tầm quan trọng của xây dựng NTM, từ đó tích cực tham gia vào chương trình này.

Thành công lớn nhất của xã Tân Thành trong xây dựng NTM chính là việc ban công tác mặt trận các xóm đã phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai các nội dung, nhất là thực hiện các công trình xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất. Toàn bộ quá trình nhân dân đối ứng, ủng hộ, tiếp nhận kinh phí và chi tiêu cho công trình đều được công khai, có sự giám sát của người dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nên đã tạo được sự tin tưởng trong nhân dân, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2020, xã Tân Thành đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là trên 207 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng do nhân dân đóng góp là trên 91 tỷ đồng (bao gồm đóng góp tiền mặt đối ứng các công trình phúc lợi, hiến đất, ngày công lao động, đầu tư sản xuất các mô hình...)

Trong quá trình xây dựng NTM, không riêng xã Tân Thành mà ở hầu hết các địa phương khác trên địa bàn huyện Phú Bình, MTTQ các xã đều đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, góp công, góp của xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Để phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình đã phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị các xã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trên cơ sở thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện đã phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về nội dung, tiêu chí xây dựng NTM. Các cơ quan liên quan đã xây dựng trên 500 tin bài, tổ chức 35 cuộc thi tìm hiểu về Chương trình. 

Theo ông Dương Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được huyện gắn với các phong trào thi đua như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,  “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc”... đã tập hợp đông đảo nhân dân hăng hái tham gia. Thông qua các phong trào, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 10 làng nghề truyền thồng, thành lập được 37 hợp tác xã, gần 250 trang trại, giải quyết tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình; huy động kinh phí đóng góp đối ứng xây dựng NTM từ nhân dân được trên 200 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến tặng gần 5.000 m2 đất để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa; các công tác khác như xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cũng được MTTQ các cấp của huyện Phú Bình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả. Đến nay 100% các xã của huyện đều đã “về đích” NTM.

Thời gian tới, MTTQ huyện Phú Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” cho các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa các phần việc sát với điều kiện thực tiễn, chú trọng hoạt động giám sát, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng NTM.

Quỳnh Trang
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: