Phú Bình được hỗ trợ 10.256 tấn xi măng

Cập nhật: Thứ sáu 23/07/2021 - 16:24
 Người dân xóm Việt Long xã Bàn Đạt (Phú Bình) tham gia làm đường bê tông.
Người dân xóm Việt Long xã Bàn Đạt (Phú Bình) tham gia làm đường bê tông.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, năm 2021, huyện Phú Bình được phân bổ 10.256 tấn xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương và công trình văn hóa tại các xã năm 2021, với 119 công trình.

Từ nguồn xi măng được hỗ trợ, Phú Bình sẽ dành 1.156 tấn xi măng đầu tư cho các công trình để hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới; số xi măng dành cho cấp xã 9.100 tấn, ưu tiên xã nông thôn mới nâng cao ( là xã Tân Đức với 1.000 tấn).

Các công trình đường giao thông nông thôn được hỗ trợ nguồn xi măng, phải nằm trong danh mục đầu tư, thuộc đề án xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2021-2025, có đủ hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật đã được phê duyệt, có mặt bằng thi công đạt tiêu chuẩn, đảm bảo nguồn vốn đối ứng.

Mặc dù nguồn hỗ trợ xi măng chỉ chiếm từ 25-30% giá trị mỗi công trình, song nguồn hỗ trợ này có tác dụng như đòn bẩy, huy động các nguồn lực xã hội hóa, để thi công các công trình cơ sở hạ tầng ở các địa phương.

Nguyễn Chi
( Phú Bình)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: