Sản xuất và tiêu thụ trên 299,5 triệu kWh điện

Cập nhật: Thứ tư 12/05/2021 - 16:02
 Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực - TKV kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa tuabin, máy phát tại Nhà máy.
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực - TKV kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa tuabin, máy phát tại Nhà máy.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn (Tổng Công ty Điện lực - TKV) đã sản xuất và tiêu thụ trên 299,5 triệu kWh điện thương phẩm, đạt 39% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu đạt 415,6 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 6 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng…

Từ đầu năm đến nay, ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty còn chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố về môi trường. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, người lao động nắm chắc tình hình, kết quả phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu người lao động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2021, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng giảm các chỉ tiêu tiêu hao năng lượng, vật tư, nguyên liệu trong sản xuất, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, duy trì vận hành hệ thống thiết bị ổn định, an toàn...

Phương Thảo
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG