T.P Sông Công: Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật: Thứ năm 13/01/2022 - 14:42
 Năm 2021, Hợp tác xã Trà Cao Sơn, xã Bình Sơn (T.P Sông Công) có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.
Năm 2021, Hợp tác xã Trà Cao Sơn, xã Bình Sơn (T.P Sông Công) có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn T.P Sông Công giai đoạn 2021-2025, năm 2021, T.P Sông Công đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn.

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí tập huấn, học tập kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP với mức 50 triệu đồng/lớp; hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao là 50 triệu đồng/sản phẩm, 5 sao là 100 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác có mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ thỏ là 400 triệu đồng/mô hình, từ chè 500 triệu đồng/mô hình, từ gia cầm và lợn 500 triệu đồng/mô hình. Bên cạnh đó, hỗ trợ hợp tác xã 50% kinh phí xây dựng nhà kho, xưởng phân loại, đóng gói sản phẩm và xưởng sơ chế, chế biến, bảo quản hàng hóa nông sản (tối đa 100 triệu đồng); hỗ trợ 20 triệu đồng/hợp tác xã thành lập mới, 5 triệu đồng/tổ hợp tác thành lập mới.

Các cơ chế, chính sách trên được thực hiện đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh có cơ hội phát triển sản phẩm, thúc đẩy kích cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa. Toàn thành phố hiện có 14 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác hoạt động ở các lĩnh vực. Năm 2021, T.P Sông Công có 4 sản phẩm trà của 2 hợp tác xã được chứng nhận OCOP đạt 3 sao và 4 sao.

Trịnh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: