T.P Thái Nguyên: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt cao so với cùng kỳ

Cập nhật: Thứ ba 28/09/2021 - 09:29
  Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội trên địa bàn T.P Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Go!Thái Nguyên.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội trên địa bàn T.P Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Go!Thái Nguyên.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, tuy nhiên, với sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ, T.P Thái Nguyên đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, đặc biệt là những chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt trên 26.000 tỷ đồng (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 8.849 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch năm (tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước); thu ngân sách ước đạt trên 2.135 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch (tăng 51,3% so cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội ước đạt trên 21.100 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch (tăng 12,7% so cùng kỳ); sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.680 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch... 

Trong công tác xây dựng cơ bản, thời gian qua, T.P Thái Nguyên đã và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn vay ngân hàng thế giới; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài ra, các lĩnh vực, như: Giáo dục và đào tạo; văn hóa - xã hội; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính... được quan tâm thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

3 tháng cuối năm, T.P Thái Nguyên sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; chỉ đạo xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn...

Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: