T.X Phổ Yên: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 78%

Cập nhật: Thứ tư 23/06/2021 - 17:07
  Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyệt Thắng, có địa chỉ tại xã Đông Cao (T.X Phổ Yên) hiện đang giải quyết việc làm cho khoảng 70 lao động địa phương làm việc trong lĩnh vực may mặc.
Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyệt Thắng, có địa chỉ tại xã Đông Cao (T.X Phổ Yên) hiện đang giải quyết việc làm cho khoảng 70 lao động địa phương làm việc trong lĩnh vực may mặc.

T.X Phổ Yên hiện có gần 150 nghìn lao động trong các ngành kinh tế, chiếm trên 75% dân số. Trong những năm gần đây, thị xã đã thu hút nhiều công ty, nhà máy có quy mô vừa và lớn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, một lực lượng lớn lao động nông nghiệp trước đây đã được đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp. Cơ cấu lao động của địa phương từ đó cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Cụ thể, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng từ 76% (năm 2018) lên trên 78% (năm 2020). Riêng khu vực nội thị hiện nay (dự kiến mở rộng nội thị), tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế khoảng 99 nghìn người, trong đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 83%.

Với mục tiêu nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt trên 85% vào năm 2025, hiện nay, thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển khu, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô các làng nghề, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và tạo việc làm cho lao động địa phương; tích cực tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp cho người lao động, nhằm đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới…

Trịnh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: