Gần 165.000 người lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm

Cập nhật: Thứ ba 28/09/2021 - 11:39
 Ông NguyênVăn Quỳnh, xóm Làng Danh, xã Thành Công (T.X Phổ Yên) đến nhận tiền hỗ trợ cho con bị F1 sau khi hoàn thành cách ly y tế.
Ông NguyênVăn Quỳnh, xóm Làng Danh, xã Thành Công (T.X Phổ Yên) đến nhận tiền hỗ trợ cho con bị F1 sau khi hoàn thành cách ly y tế.

Đến giữa tháng 9, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho gần 165.000 người lao động (NLĐ), tại hơn 3.000 đơn vị, với số tiền gần 10 tỷ đồng; đồng thời thực hiện hỗ trợ cho hơn 4.000 NLĐ và 4 doanh nghiệp, với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - TBXH đã ban hành 107 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; cử cán bộ tham gia 6 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch. Qua kiểm tra tại 201 đơn vị, có 57 đơn vị nguy cơ lây nhiễm rất ít; 101 đơn vị nguy cơ lây nhiễm thấp; 33 đơn vị nguy cơ lây nhiễm trung bình; 10 đơn vị tạm ngừng hoạt động.

Cùng thời gian, Sở đã tổ chức 2 hội nghị tư vấn, đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ; tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ về Hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch tại 9 huyện, thành phố, thị xã.

Các chính sách hỗ trợ được triển khai, chi trả đến đúng đối tượng thụ hưởng, không xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: