Thẩm định, cấp 184 giấy phép về sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: Thứ hai 04/10/2021 - 14:52
 Hiện trên địa bàn tỉnh có 162 cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng với tổng số gần 1.000 lao động là người nước ngoài. Trong ảnh: Ông Baek Seung Hun (giữa), người Hàn Quốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bjsteel Việt Nam, Khu công nghiệp Sông Công (T.P Sông Công) làm việc cùng người lao động Việt Nam.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 162 cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng với tổng số gần 1.000 lao động là người nước ngoài. Trong ảnh: Ông Baek Seung Hun (giữa), người Hàn Quốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bjsteel Việt Nam, Khu công nghiệp Sông Công (T.P Sông Công) làm việc cùng người lao động Việt Nam.

Tính đến hết tháng 9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định, cấp 184 giấy phép về nhu cầu và thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó cấp mới 157 trường hợp, cấp lại 27 trường hợp).

Sở cũng đã thẩm định, ra thông báo chấp thuận cho 184 lượt hồ sơ báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và ban hành văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động của 6 đơn vị.

Cùng thời gian, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản xác nhận việc thu hồi giấy phép lao động của 2 đơn vị; trình UBND tỉnh ban hành chấp thuận cho 2 nhà thầu được sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đơn vị cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 150 doanh nghiệp về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; mở 2 lớp tập huấn cho 110 người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Cao Nguyên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: