Phấn đấu gieo cấy 38.720ha lúa mùa

Cập nhật: Thứ ba 17/05/2022 - 14:58
 Người dân chọn mua thóc, ngô giống tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên).
Người dân chọn mua thóc, ngô giống tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên).

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720ha lúa, giảm 260ha so với cùng kỳ năm 2021 (do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội). Tuy vậy, Thái Nguyên phấn đấu đạt năng suất 53,46 tạ/ha (tăng 0,61 tạ/ha), sản lượng đạt 207.000 tấn (tăng 1.000 tấn).

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Đồng thời, mở rộng hợp lý tỷ lệ diện tích trà lúa mùa sớm, hạn chế gieo cấy giống nhiễm và nhạy cảm với bệnh bạc lá trên chân đất thấp trũng, vùng thường xuyên bị bạc lá. Theo đó, cơ cấu giống lúa trong vụ mùa năm nay gồm: TH3-5, TH3-7, SL8H-GS9, B-TE1, DQ11, BQ, TBR225, nếp Thầu dầu, nếp cái hoa vàng...

Về cơ cấu mùa vụ, đối với trà lúa mùa sớm (phấn đấu đạt 50% tổng diện tích trở lên), bà con gieo mạ từ ngày 25-5 đến ngày 5-6; cấy từ ngày 10 đến 20-6. Đối với trà lúa mùa trung (chiếm 30% diện tích), bà con gieo mạ từ ngày 10 đến 20-6; cấy từ ngày 25-6 đến ngày 10-7 và trà lúa mùa muộn (chiếm 20% diện tích), người dân gieo mạ từ ngày 5 đến 15-6; cấy từ ngày 5 đến 20-7.

Lương Hạnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: