Phấn đấu trồng trên 11 nghìn ha rau màu vụ đông

Cập nhật: Thứ hai 14/09/2020 - 15:24

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.100ha cây màu các loại, giảm gần 1.900ha so với kế hoạch sản xuất vụ đông năm ngoái. Trong đó, 2 loại cây trồng chủ yếu là ngô 4.400ha và rau các loại 6.700ha.

Về khung thời vụ, đối với cây ngô, bà con gieo trồng trà sớm, trà trung trước ngày 30-9 trên các chân đất chuyên màu, đất bãi ven sông; còn trà muộn gieo trước ngày 5-10. Đối với ngô nếp, ngô đường, thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính nên bà con có thể trồng đến ngày 20-10 để tận dụng tối đa diện tích. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo bà con đưa bào gieo trồng gồm: HN88, NK4300, NK6639, LVN61, LVN99, NK4300 Bt/GT…

Đối với cây rau, bà con căn cứ cơ sở đất đai và nhu cầu của thị trường để trồng các loại rau cho phù hợp và nên trồng rải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ làm rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế. Đồng thời, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, hướng tới sản xuất rau an toàn.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, hiện, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành rà soát diện tích lúa mùa sớm, chỉ đạo bà con tháo rút nước sớm, thu hoạch lúa xong đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó.

Lương Hạnh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: