Quản lý hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Cập nhật: Thứ hai 10/05/2021 - 11:02
 Hội viên nông dân xã Nga My (Phú Bình) phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND qua Dự án cải tạo, phát triển vườn cây ăn quả.
Hội viên nông dân xã Nga My (Phú Bình) phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND qua Dự án cải tạo, phát triển vườn cây ăn quả.

Trong tháng 4, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giải ngân 4 dự án với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Trung ương cho 40 hộ vay tại các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương và T.P Thái Nguyên; 3 dự án với số tiền 1,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh cho 30 hộ vay tại huyện Phú Bình, Võ Nhai và Phú Lương.

Các dự án được giải ngân thuộc lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt. Trong các đợt giải ngân nguồn Quỹ, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho trên 200 hội viên nông dân (nơi thực hiện các dự án vay vốn) nhằm giúp người được vay sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đến nay, nguồn Quỹ HTND đã hỗ trợ trên 1.000 hộ vay với tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng thực hiện 101 dự án. Trong đó có 53 dự án trồng trọt (chiếm 52,48%); 38 dự án chăn nuôi (chiếm 37,62%); 2 dự án thủy sản (chiếm 1,98%); 8 dự án làng nghề (chiếm 7,92%). Qua đó giúp nông dân liên kết, hợp tác xây dựng, thành lập mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ, nhóm liên kết, hợp tác xã, vùng sản xuất tập trung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Trong những tháng tới, Hội Nông tỉnh tiếp tục đánh giá, thu hồi và giải ngân các nguồn vốn Quỹ HTND nhanh, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời tham mưu, phối hợp tốt với các ngân hàng thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân.

Huy Toản
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG