T.X Phổ Yên: Triển khai các mô hình khuyến nông đối với cây lúa vụ mùa

Cập nhật: Thứ năm 19/09/2019 - 15:33

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chi nhánh Vật tư nông nghiệp T.X Phổ Yên đã phối hợp triển khai một số mô hình khuyến nông đối với cây lúa, gồm: Mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng Syn98 và giống lúa lai An Ưu 8 tại xã Thành Công; mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng, quy mô 5ha tại xã Thuận Thành, đến nay cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái; mô hình sản xuất các giống lúa: BC15, TBR 279, TBR 89, VNR20, Hà Phát 3 kết hợp sử dụng phân bón chuyên dùng Văn Điển, Tiến Nông, Sông Gianh, quy mô 2,3ha, tại các xã: Tiên Phong, Trung Thành, Đắc Sơn, Nam Tiến, Thành Công, Vạn Phái, Minh Đức, Phúc Thuận, qua đó giúp người dân lựa chọn phân bón, phương pháp bón cho cây lúa phù hợp với đồng đất.

Tham gia các mô hình trên, gần 200 hộ dân tại các địa phương được hỗ trợ 60% giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch để đảm bảo hiệu quả. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, giống lúa sử dụng ở các mô hình đều là giống lúa chất lượng cao, sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thâm canh, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, dự ước năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha (cao hơn giống lúa đối chứng: Khang dân 18, HT1, Bắc thơm 7... khoảng 10 tạ/ha).

Hiệu quả từ các mô hình đã góp phần đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng cơ cấu giống phù hợp với tiềm năng, điều kiện đất đai, thay thế các giống lúa đã thoái hóa, hạn chế về năng suất và bị nhiễm sâu bệnh.

Trịnh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: