Đồng Hỷ: Ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên về an ninh trật tự”

Cập nhật: Thứ sáu 17/09/2021 - 15:14
 Đại diện các đơn vị, tổ chức ký kết giao ước thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên về an ninh trật tự”.
Đại diện các đơn vị, tổ chức ký kết giao ước thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên về an ninh trật tự”.

Ngày 17-9, huyện Đồng Hỷ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên về an ninh trật tự (ANTT)” tại Giáo họ Hích, xã Hòa Bình.

Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình với 13 thành viên, đồng thời ban hành một số nội dung, tiêu chí hướng tới như: 100% các hộ giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của Giáo hội; trong giáo họ không có tội phạm, không có người mắc tai, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; chung tay xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi; có ý thức vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn,...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình đã kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực hưởng ứng các nội dung của mô hình; ký cam kết tổ chức triển khai thực hiện. 

Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho Giáo họ.

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: