Đảng ủy Quân khu 1: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022

Cập nhật: Thứ hai 17/01/2022 - 17:38
 Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Chiều 17-1, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy các đơn vị.

Năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng, hoàn thành 100% nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra, kết quả tốt.

Trong năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra theo khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng 93 lượt tổ chức đảng, hơn 1.250 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 78 lượt tổ chức đảng và hơn 1.600 đảng viên; UBKT đảng ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 31 tổ chức đảng, 78 đảng viên. Kết quả KT, GS, kỷ luật của Đảng đã có tác dụng tích cực trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu được nâng cao, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy và UBKT Đảng ủy cấp trên về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền, không để kéo dài gây phức tạp tình hình. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn tiến hành công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng. Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, có chất lượng, hoạt động nền nếp, đủ năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng.


(Theo Báo QK 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: