Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh dân:
Hài hòa “hai trong một”

Cập nhật: Thứ năm 24/09/2020 - 08:18
 Lực lượng  Công an và Quân đội của tỉnh tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Lực lượng Công an và Quân đội của tỉnh tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Đảng, Nhà nước luôn xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), gắn với thế trận an ninh nhân dân để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Thực hiện chủ trương trên của Trung ương, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác này trên địa bàn toàn tỉnh...

Nhiệm kỳ 2015-2020, với vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo chặt chẽ công tác QP-AN; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành kịp thời các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: “Lực lượng quân đội và công an của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển”.

Điểm nổi bật đó là Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp theo đúng quy định để giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng hoàn thành 100% kế hoạch. Bám sát thực tiễn tại địa bàn, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Đồng thời, hai lực lượng còn phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn, an ninh cho các cơ quan, doanh nghiệp, tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Riêng với những địa bàn phức tạp, nhất là tình hình truyền đạo trái phép, an ninh nông thôn và một số điểm nóng khác, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở để có giải pháp trúng, đúng, kịp thời. Hai đơn vị vũng đã phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức trao đổi thông tin, điều tra làm rõ hơn 90% các vụ phạm tội về TTXH, bắt giữ, xử lý hàng trăm đối tượng liên quan; điều tra làm rõ 100% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, xác lập đấu tranh triệt xóa hàng trăm chuyên án với các ổ nhóm tội phạm hình sự, ổ nhóm tội phạm tệ nạn xã hội…

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 2 ngành đã khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Cụ thể, cơ quan quân sự, công an các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự ban hành các văn bản chỉ đạo, áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt trong tuyển quân. Do vậy, hàng năm, tỉnh ta đều hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chất lượng tuyển quân không ngừng được nâng lên.

Lực lượng quân đội giúp dân di chuyển tài sản khỏi vùng lũ.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của các lực lượng được thực hiện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập trên địa bàn tỉnh. Các cuộc diễn tập đều thực hiện tốt phương châm “sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kết quả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2018, 2 ngành: Quân đội và Công an đã đóng vai trò chủ chốt để tham mưu với tỉnh trong suốt quá trình diễn tập tỉnh Thái Nguyên, được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, xây dựng và củng cố tiềm lực trong KVPT, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng khởi sắc; thu hút đầu tư, vươn lên thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao của cả nước.

Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời gian tới đang đặt ra những nhiệm vụ mới cho công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị này, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh sẽ phối hợp làm tốt một số nội dung, như: Tập trung quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với đó là thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án tác chiến để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội của địa phương; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra, không để bị động bất ngờ và một số giải pháp chuyên môn khác.

Thái Dương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: