Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật: Thứ tư 23/06/2021 - 09:57
 Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) chăm sóc khuôn viên cây cảnh.
Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) chăm sóc khuôn viên cây cảnh.

Thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, kế hoạch của trên, nhất là Thông tư số 42/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Quy định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong Bộ Quốc phòng”, Kế hoạch TTPBGDPL trong Quân đội năm 2021; đồng thời cụ thể hoá thành chương trình, hoạt động phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; hiệu quả từ công tác PBGDPL đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Để công tác TTPBGDPL đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, Hội đồng PBGDPL các cấp thường xuyên được kiện toàn đầy đủ; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, người chỉ huy xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền PBGDPL cụ thể, thiết thực. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác tuyên truyền PBGDPL phù hợp, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Quân khu. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, sáng tạo trong việc soạn đề cương tuyên truyền PBGDPL trong điều kiện quy định về cách ly xã hội, không sinh hoạt, tập trung đông người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động của các “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” các cấp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kịp thời giải đáp những vướng mắc về tư tưởng, tâm lý và nhận thức pháp luật, kỷ luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở các đơn vị cơ sở.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình PBGDPL của Quân khu, trong đó chú trọng phổ biến các nội dung cơ bản của văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan trực tiếp đến công tác quốc phòng, an ninh; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đối ngoại, công tác dân vận và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các đơn vị luôn chủ động quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về trực sẵn sàng chiến đấu nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, công tác bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, giảm tối đa số vụ việc vi phạn trật tự ATGT tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài việc tuyên truyền PBGDPL thường xuyên theo kế hoạch, nhiều đơn vị đã tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, toạ đàm ở các cấp nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị và công tác quản lý kỷ luật của đội ngũ cán bộ các cấp.

Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả công tác triển khai thực hiện truyên truyền PBGDPL, Đại tá, Tiến sĩ Trương Đức Thuận, Chánh án Toà án Quân khu cho biết: Hằng năm, Ngành Toà án Quân khu đều xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ đến các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng chiến sĩ mới, cán bộ, Quân nhân chuyên nghiệp và viên chức, lao động quốc phòng về Luật Tố tụng hình sự, Luật dân sự, Luật Biên phòng, Luật biển, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân, viên chức quốc phòng… với nhiều nội dung thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu.

Do vậy, công tác phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm nay các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu có nhiều chuyển biến tiến bộ. Sự vào cuộc của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đã giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội để từ đó tự giác chấp hành. Nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền PBGDPL: nội dung bám sát đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của từng quân nhân; gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với công tác quản lý, duy trì kỷ luật của người chỉ huy các cấp, tạo sự thống nhất, đồng bộ và sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao nhân thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu; là cơ sở quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2021

Tìm hiểu thực tế công tác TTPBGDPL tại đơn vị chúng tôi được Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Chính uỷ Sư đoàn 346 cho biết: Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác TTPBGDPL, coi đó là nhiệm vụ quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Đơn vị luôn chủ động đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền thông qua diễn đàn, toạ đàm, trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng để bộ đội yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Hiệu quả từ công tác TTPBGDPL đã góp phần giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có trường hợp cá biệt mặc dù được tuyên truyền giáo dục thường xuyên, liên tục, nhưng vẫn còn biểu hiện vi phạm kỷ luật, đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý và báo cấp trên theo quy định. Song cũng lấy đó là bài học để cán bộ, chiến sĩ đơn vị rút kinh nghiệm chung trong việc chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội và những quy định của đơn vị.

Từ việc chủ động đổi mới, nội dung, hình thức công tác TTPBGDPL được Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc, từ đầu năm đến nay việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đã là cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Khương Quang
(Báo QK 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: