Phó Chính uỷ Quân khu 1: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật: Thứ tư 21/09/2022 - 19:10
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu 1, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu 1, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575.

Ngày 21-9, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu, dẫn đầu tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 575 và Xưởng X79, Cục Kỹ thuật Quân khu 1.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 9 tháng đầu năm, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế việc quán triệt, xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL năm 2022 của các đơn vị; duy trì thực hiện “Mỗi tuần một điều luật”, “Ngày pháp luật"; nền nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống vi phạm, tội phạm, kỷ luật Quân đội; nền nếp công tác PBGDPL và tình hình tư tưởng, kỷ luật của đơn vị; hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật; tình hình chấp hành kỷ luật và việc phối hợp với địa phương trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội tại đơn vị…

Đoàn kiểm tra đánh giá: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, chú trọng bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình PBGDPL. Các đơn vị đã cụ thể hóa thành chương trình tuyên truyền, PBGDPL theo từng tuần, tháng với phương pháp, cách thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp.

Hoạt động của các mô hình như: “Mỗi tuần 1 điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Ngày pháp luật”… được duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Khương Quang (Quân khu 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: