Phụ nữ Quân khu 1 tiếp nối truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật: Thứ bẩy 25/09/2021 - 08:38
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu trao bằng khen và kỷ niệm chương tuyên dương phụ nữ điển hình LLVT Quân khu giai đoạn 2015-2020.   Ảnh: MẠNH NGUYÊN
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu trao bằng khen và kỷ niệm chương tuyên dương phụ nữ điển hình LLVT Quân khu giai đoạn 2015-2020. Ảnh: MẠNH NGUYÊN

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, các tổ chức hội phụ nữ đã triển khai toàn diện các mặt hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới, hướng về cơ sở, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong LLVT Quân khu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, 5 năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên, chủ động ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02 ngày 9/3/2021 của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong LLVT Quân khu”; Kế hoạch số 2494 ngày 21/11/2018 của Bộ tư lệnh Quân khu về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Bám sát chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị đã kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của phụ nữ; chú trọng chỉ đạo xây dựng điểm gắn với công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hội phụ nữ hoạt động hiệu quả; gắn hoạt động của hội với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động; đảm bảo đúng các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp chủ động tham mưu, đề xuất, bổ sung kiện toàn, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ phụ nữ các cấp luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của hội, đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn tổ chức các phong trào, các nội dung thi đua đúng hướng dẫn, đạt hiệu quả thiết thực.

Qua đó, đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Quân khu đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...

Nội dung, mục tiêu thi đua luôn hướng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức phong phú, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ; qua đó động viên cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Song song với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các tổ chức hội duy trì thường xuyên, chất lượng tốt như: Câu lạc bộ "Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca", câu lạc bộ "Bóng chuyền hơi", "Cầu lông", "Bóng bàn", “Khiêu vũ”, “Dân vũ”… đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho hội viên. Tích cực tham gia xây dựng đơn vị "Sáng, xanh, sạch, đẹp", "Chính quy, điều lệnh, kỷ luật, an toàn"; tham gia các hội thi, hội thao do Quân khu, toàn quân tổ chức đạt thành tích cao.

Qua phong trào thi đua và hoạt động của hội đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hằng năm, có từ 98% đến 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua (tăng 3,6% so với giai đoạn trước); nhiều hội viên được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2020, Quân khu tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân khu đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2015-2020; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tạo sức lan tỏa, động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị.

Nền nếp, chế độ sinh hoạt của hội phụ nữ có nhiều chuyển biến tiến bộ; vai trò, uy tín của tổ chức hội ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức hội, hội viên thực hiện nghiêm túc. Bình xét, phân tích chất lượng hằng năm, 100% tổ chức hội đạt vững mạnh, trong đó có 20%-25% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc (tăng 4,76% so với giai đoạn trước).

Phân tích chất lượng đảng viên hằng năm, 100% đảng viên nữ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11,14% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm (2016-2021) có 189 tập thể hội và 411 cá nhân phụ nữ được khen thưởng cấp Quân khu và Tổng cục Chính trị; phụ nữ LLVT Quân khu 5 năm liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Phụ nữ Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu trồng, chăm sóc vườn hoa chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu lần thứ VI (2021-2026).

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và việc điều chỉnh tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh có nhiều tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, hội viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác phụ nữ LLVT Quân khu cần không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội. Phát huy vai trò Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, quan tâm đề xuất tạo nguồn quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng cán bộ nữ; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ hội phụ nữ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng, củng cố các tổ chức hội phụ nữ trong Quân khu vững mạnh, thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới; tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là các kho, trạm, các đoàn KT-QP đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa; công tác quản lý, phát triển hội viên, tập trung là các đối tượng mới được tuyển dụng, lao động hợp đồng ngắn và dài hạn; nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển các hình thức xây dựng quỹ hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân khu bản lĩnh- trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dụng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn phong trào thi đua của phụ nữ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tăng cường các hoạt động phối hợp với tổ chức quần chúng trong đơn vị và địa phương; thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Các cơ quan, đơn vị cần có những chủ trương biện pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vun đắp và phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, kết hợp với sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giúp cán bộ, hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy truyền thống của LLVT Quân khu, truyền thống trên quê hương cách mạng “Việt Bắc”, công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ trong Quân khu những năm tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả, thành tích mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu; cùng với phụ nữ Quân đội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo Báo Quân khu 1
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: