Quân khu 1: Rút kinh nghiệm công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và chấp hành kỷ luật

Cập nhật: Thứ sáu 30/07/2021 - 08:41
 Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 29-7, Quân khu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và chấp hành kỷ luật 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cùng chỉ huy các đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đồng thời ban hành chỉ thị “Tăng cường giáo dục, quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT Quân khu", tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, triển khai nhân rộng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" trong các cơ quan, đơn vị. Công tác bảo đảm chính quy về doanh trại, trang bị, trang phục được quan tâm đầu tư, đổi mới nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại phù hợp với hoạt động của bộ đội. LLVT Quân khu tiếp tục có những chuyển biến tốt về nhận thức và hành động trong chấp hành điều lệnh, chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong 6 tháng đầu năm, cụ thể số vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn đã giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vụ việc có mức độ nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong huấn luyện 6 tháng cuối năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện 7 nội dung trọng tâm. Trước hết tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy trên các mặt; nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ nền nếp chính quy; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, chấp hành Điều lệnh Quân đội, pháp luật của Nhà nước; làm chuyển biến cơ bản nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tăng cường các biện pháp quản lý quân nhân, đề cao trách nhiệm kiểm tra của chỉ huy các cấp đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ thuộc quyền. Phát huy vai trò phối hợp của các cơ quan, các tổ chức quần chúng, giữa đơn đơn vị, địa phương và gia đình trong quản lý quân nhân...


Theo Báo QK 1
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: