Trường Quân sự Quân khu 1: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 về công tác tài chính

Cập nhật: Thứ ba 28/06/2022 - 16:24
 Đảng uỷ Trường Quân sự Quân khu 1 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513
Đảng uỷ Trường Quân sự Quân khu 1 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513

Ngày 28-6, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 513 đạt hiệu quả thiết thực. Nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn bảo đảm đầy đủ kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Việc quản lý, chi tiêu, sử dụng các nguồn kinh phí đều đúng mục đích, yêu cầu và đúng mọi thủ tục, nguyên tắc tài chính; chủ động cân đối các nguồn kinh phí không để tồn đọng về tài chính.

Đặc biệt, Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tài chính các cơ quan, đơn vị; nhất là việc phân bố, sử dụng các nguồn tài chính công bảo đảm công khai, minh bạch. Qua đó góp phần xây dựng Trường Quân sự Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 1 xác định: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và chỉ huy các cấp bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, quyền hạn và trách nhiệm được giao; lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, quản lý và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài chính, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu ngân sách được Quân khu phê duyệt...

Tại Hội nghị, Nhà trường đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513.

Khương Quang (Quân khu 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: