Xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”

Cập nhật: Thứ sáu 24/09/2021 - 11:39
 Khẩu đội súng máy phòng không thuộc Ban CHQS T.P Sông Công luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.
Khẩu đội súng máy phòng không thuộc Ban CHQS T.P Sông Công luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Căn cứ Điều lệ Đảng và thực tiễn hoạt động của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, ngày 13-4-2018, Đảng ủy Quân khu 1 đã ban hành Chỉ thị số 1535 về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 (Chỉ thị 1535). Chỉ thị này đã góp phần làm chuyển biến rõ nét và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể việc xây dựng chi bộ 4 tốt là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

3 không là: Không có đảng viên mắc tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định về an toàn giao thông và không có cán bộ, đảng viên sử dụng giấy tờ tùy thân để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

Quán triệt tinh thần của Chỉ thị này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc; mỗi đảng bộ lựa chọn một chi bộ làm điểm để rút kinh nghiệm sau đó triển khai nhân rộng. Cụ thể hơn, ngay từ đầu năm 2018, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng một buổi sinh hoạt mẫu thành một clip để các chi bộ theo dõi và làm theo.

Nhìn lại 3 năm triển khai Chỉ thị này có thể thấy các chi bộ trong toàn Đảng bộ đã thực hiện đúng chức năng quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Nội dung nghị quyết chi bộ hàng tháng, hàng quý đã có tính trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra biện pháp lãnh đạo sát đúng với đặc điểm tình hình, có tính khả thi cao, phân công tổ chức chặt chẽ.

Trung tá Lý Văn Thanh, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên huấn cho biết: Hằng tháng, trong dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ chúng tôi đều đưa nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” vào đánh giá cụ thể từng đảng viên, từng nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Bên cạnh đó, chúng tôi phát huy vài trò của Chi ủy, thường xuyên quản lý, nắm chắc việc chấp hành của cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, công tác lãnh đạo của Chi bộ luôn bảo đảm tính liên tục, kịp thời trong sinh hoạt đảng.

Vấn đề quan trọng nhất Chỉ thị 1535 đưa ra là chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt mà chất lượng không bảo đảm thì nghị quyết của chi bộ không thể có chất lượng tốt.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại úy Trần Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ Đại đội 20, Đảng bộ Phòng Tham mưu, cho biết: Để chất lượng sinh hoạt tốt trước hết chúng tôi chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp, nguyên tắc, quy trình và tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt; kết hợp chặt chẽ giữa sinh hoạt lãnh đạo với sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chuyên đề. Trước khi sinh hoạt, bí thư, cấp ủy phải chuẩn bị nội dung chu đáo, cụ thể, bám sát sự lãnh đạo của đảng ủy cấp trên và tình hình thực tế tại cấp mình. Trong sinh hoạt, người chủ trì phải nhạy bén; chủ động gợi mở vấn đề để cán bộ, đảng viên thấy trách nhiệm của mình trong từng nội dung, từ đó tham gia ý kiến đóng góp cởi mở, thẳng thắn. Đặc biệt ở nội dung tự phê bình và phê bình, cấp ủy, người chỉ huy phải là người gương mẫu, nghiêm túc, thường xuyên “tự soi, tự sửa” để đảng viên tin tưởng, làm theo.

Đối với nội dung đoàn kết, kỷ luật tốt mà Chỉ thị 1535 đặt ra, cho đến thời điểm hiện tại, 100% các chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đều duy trì hiệu quả.

Thiếu tá Đào Thái Quang, Bí thư Chi bộ Đại đội 29, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Trước hết, chi ủy, chi bộ phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể chi ủy, chi bộ với bí thư, người chỉ huy cơ quan, đơn vị. Giữa bí thư chi bộ với người chỉ huy đơn vị phải thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; các vấn đề trước khi đưa ra tập thể thảo luận đều được bí thư và người chỉ huy trao đổi thống nhất.

Điều đó khiến cán bộ, đảng viên tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và thêm gắn bó trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Bên cạnh đó, bí thư chi bộ phải là người nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện, xử trí những biểu hiện tiêu cực phát sinh. Đặc biệt là khi phát hiện đảng viên vi phạm phải giải quyết thấu tình, đạt lý; tránh tình trạng nể nang, thiếu công bằng sẽ dẫn đến cục bộ, bè phái.

Vấn đề nữa mà Chỉ thị 1535đặt ra đó là chất lượng đảng viên tốt. Đại tá Hoàng Toàn Thọ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên khẳng định. Cán bộ, đảng viên trong quân đội là những người có bản lĩnh chính trị rất vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó họ còn được bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thường xuyên, liên tục nên đây là những người luôn nói, viết và làm đúng quan điểm, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy định của địa phương.

Năm 2017, Đảng bộ quân sự tỉnh có 90,7% chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 92,71% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020 số chi bộ hoàn xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là 92,8% (tăng 2,1%), 94,80%  đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 2,51%). Đây chính là việc thực hiện có hiệu quả “4 tốt, 3 không” tại Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Thiều Chung (Bộ CHQS tỉnh)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: