Báo Thái Nguyên – người bạn gần gũi của nhân dân

Cập nhật: Thứ tư 16/06/2021 - 07:36
 Báo Thái Nguyên đến với đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).
Báo Thái Nguyên đến với đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

Hòa trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Thái Nguyên không ngừng phát triển, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách “nhịp cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Báo Thái Nguyên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức, theo kịp xu hướng phát triển chung của báo chí cách mạng hiện đại. Thể  hiện quyết tâm lớn của Ban Biên tập, sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong Tòa soạn là các ấn phẩm báo in, gồm: Nhật báo; Thái Nguyên Chủ nhật; Thái Nguyên Hằng tháng và B áo Thái Nguyên điện tử không ngừng đổi mới, đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc. Thông tin đăng tải - cập nhật nhanh, chính xác, khách quan, trung thực, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực. 

Nhiều bạn đọc tâm đắc: Những việc “khô như ngói”,  nhưng khi đăng trên Báo lại trở nên mềm mại, người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ. Năng động trong tổ chức mặt báo, linh hoạt trong xây dựng chuyên trang, chuyên mục - hơi thở cuộc sống được bạn đọc cảm nhận bởi trong từng câu chữ có mồ  hôi tác giả. Tất cả mọi hoạt động, kể từ trên bàn nghị sự (hội nghị) cấp tỉnh đến câu chuyện đời thường dân dã đều được Báo Thái Nguyên chọn lọc, đăng tải. Qua đó, mọi người dân thỏa mãn nhu cầu thông tin. Ví như việc tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; xây dựng các khu công nghiệp; mời gọi nhà đầu tư; xây dựng chính quyền số; tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” của các đảng viên. 

Các chuyên mục, như: “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống”; “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đã thu hút được nhiều phóng viên, cộng tác viên tham gia viết tin, bài, chụp ảnh..., qua đó, lan tỏa nhiều việc làm tốt, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xã hội; đồng  thời cũng phản ánh những hiện tượng quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh.

Đặc biệt những năm gian gần đây, Báo Thái Nguyên đăng tải nhiều bài viết về chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhân lên tinh thần yêu nước trong nhân dân. Đồng thời, báo có nhiều các bài viết phản biện, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch nhằm chống phá thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước ta. Nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh và những người yếu thế trong xã hội được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước. Niềm tin được củng cố, đồng bào không dao động, mắc mưu kẻ xấu, không nghe,  không theo “tà đạo” lạ, yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Báo Thái Nguyên được coi là người bạn gần gũi của nhân dân, bởi một lý do giản đơn: Mỗi ngày khi bình minh thức dậy gọi mặt trời, tờ báo đã đến tay bạn đọc. Bạn đọc tìm thấy trên trang báo thông tin mình cần, thiết thực, gần gũi với cuộc sống, từ việc thời gian xuống mạ phù hợp với vụ cấy; kinh nghiệm làm chè an toàn, chất lượng, giá thành hợp lý đến việc làm cho người lao động, kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19... Báo đồng thời là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, tình cảm và chuyển tải thông điệp cần thiết đến các đồng chí lãnh đạo các cấp, tìm được tiếng nói chung giữa “lòng dân, ý Đảng”, góp phần xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các  nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong thời kỳ đất nước hội nhập, đổi mới. 

Chí Cường
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: