Khuyến khích học sinh dự Giải bơi phổ thông toàn quốc

Cập nhật: Thứ ba 19/04/2022 - 08:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Điều lệ giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022. Theo kế hoạch, Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 8-6 đến ngày 13-6 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Thời gian đăng ký tham dự là trước ngày 25-5-2022.

Mỗi sở giáo dục và đào tạo là một đơn vị dự thi. Trong trường hợp sở giáo dục và đào tạo không chủ trì tổ chức đoàn tham dự giải, khi có đề nghị thì phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ thủ tục, tạo điều kiện, khuyến khích học sinh tham gia.

Theo điều lệ, đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các trường phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); học viên của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (năm học 2021-2022) và có đủ sức khỏe. Học sinh thuộc nhóm tuổi ở cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó.


Theo HNMO
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: