Quân khu 1 đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng hành động phòng chống ma túy”

Cập nhật: Thứ hai 14/06/2021 - 11:11
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chồng ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (PCMT) - ngày 26/6/2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”; Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy; hậu quả và tác hại của ma túy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của quân nhân.

Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về PCMT; những nội dung mới của Luật PCMT năm 2021; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nội dung, phương châm và trọng tâm tuyên truyền hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng để giáo dục về tác hại của các loại ma túy. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức đa dạng như: Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh, ảnh các loại hình văn hoá, văn nghệ, ra quân biểu dương lực lượng; tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin, phát thanh của cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung tuyên truyền với nội dung sinh hoạt của các cấp uỷ đảng, người chỉ huy, từng quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nơi đóng quân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia báo tin, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCMT các đơn vị chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.                   

 

                                          

 

 

Khương Quang
(Báo Quân khu 1)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: