Nhà sàn

Cập nhật: Chủ nhật 09/05/2021 - 11:54

Hồn lim lót ấm vía rằm
Dựa vai cột cái: em thầm ước ao
Nụ môi e ấp câu chào
Trong veo đáy mắt lối vào tâm tư.

Nhà sàn hương bưởi mùa thu
Gió loang thơm cả trăng lu ngực đồi
Mắt em lạc ánh mắt người
Cái đêm cột gió tơ trời vây quanh
Lời môi mật chín dỗ dành
Ván sàn rệu rã bục mành đêm xoan
Khế me dắt vía chợ gần
Người đi bạt vía, lời câm ngó ngàng.

Nhà sàn chín bậc cầu thang
Bậc hai côi cút nhọc nhằn tiếng ru.

Đỗ Văn Xuân
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này

CÁc tin khác

Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG