Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân

Cập nhật: Thứ hai 21/09/2020 - 15:32

Ngày 21-9, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực địa phương tổ chức lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân, giải quyết đơnthư năm 2020.

Trên 400 học viên tham gia khóa bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong 4 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến kỹ năng bồi dưỡng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, các giảng viên sẽ tổ chức thảo luận theo nhóm, giải đáp những câu hỏi liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Thông qua khóa học, giúp các học viên nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại và tố cáo, để thực hiện tốt công tác này tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Lớp học này nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: