Cần nghiêm túc kiểm điểm và giám sát việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm

Cập nhật: Thứ tư 22/09/2021 - 14:50

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy trong buổi kiểm tra tại Huyện ủy Phú Lương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra vào sáng 22-9 (ảnh).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08 -QĐi/TW từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy Phú Lương đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với 21 tập thể, 35 cá nhân còn hạn chế yếu kém, yêu cầu đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa; tập trung chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm đạt kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Từ năm 2017 đến hết tháng 6-2021, toàn huyện có 90 đảng viên, 3 tổ chức đảng bị kỷ luật. Đồng thời, huyện cũng triển khai nhiều biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị lãnh đạo huyện giải trình, làm rõ một số nội dung như: Việc thực hiện gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân; công tác giám sát việc khắc phục sau kiểm điểm; việc rà soát, sàng lọc đảng viên...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hùng yêu cầu: Thời gian tới Huyện ủy Phú Lương cần  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn việc thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên, nghiêm túc gợi ý kiểm điểm và giám sát chặt chẽ việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, cá nhân...

Linh Lan
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: