Cấp phát đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ bầu cử

Cập nhật: Thứ hai 17/05/2021 - 17:19
  Các tài liệu phục vụ bầu cử được đóng gói, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cấp phát đến ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử các xã, thị trấn.
Các tài liệu phục vụ bầu cử được đóng gói, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cấp phát đến ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Đại Từ, sau khi tiếp nhận các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử từ tỉnh, đến nay, địa phương đã hoàn thành việc cấp phát tài liệu cho các địa phương, tổ bầu cử trong huyện.

Cụ thể, UBBC huyện đã cấp trên 2.500 quyển Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; trên 2.500 quyển tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử cấp phát cho UBBC, ban bầu cử, tổ bầu cử các xã, thị trấn. 

Bên cạnh đó, UBBC huyện đã tiếp nhận và phân phối trên 52.200 tài liệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trên 52.800 tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử HĐND tỉnh; hơn 268.000 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; hơn 4.700 phù hiệu tổ bầu cử; in, cấp phát hơn 144.000 phiếu bầu đại biểu HĐND huyện… Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đều được gửi đến các xã, thị trấn qua hệ thống quản lý văn bản.

Ngoài các tài liệu đã được cấp phát, tại một số địa phương, do ảnh hưởng của mưa dông những ngày qua, một số tài liệu niêm yết bị rách hỏng cũng đã được cấp bổ sung, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ bầu cử.

Thu Huyền
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG