Diễu hành tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật: Chủ nhật 16/05/2021 - 16:22

Ngày 16-5, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Trên 100 đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành với loa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền lưu động qua các tuyến đường chính trên địa bàn T.P Thái Nguyên. Nội dung tuyên truyền tập trung về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các biện pháp phòng, chống dịch; phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự phòng tránh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức 8 đợt diễu hành tuyên truyền lưu động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tổ chức nhiều buổi toạ đàm, tập huấn về công tác vận động cử tri cho các ứng cử viên là đoàn viên, thanh niên tham gia ứng cử HĐND các cấp; gặp mặt tuyên truyền, cung cấp các kiến thức, nội dung liên quan đến công tác bầu cử cho các cử tri trẻ tuổi lần đầu đi bầu cử... Qua đó góp phần động viên, tạo khí thế sôi nổi giúp cử tri thành phố tích cực thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình, hăng hái tham gia đi bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 23-5 tới đây.

Huy Toản
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG