Giải quyết các vấn đề cử tri nêu với trách nhiệm, hiệu quả cao nhất

Cập nhật: Thứ tư 23/06/2021 - 17:02

Ngày 23-6, đồng chí Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết những kiến nghị của cử tri đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác nhằm thống nhất nội dung báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII. Dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Tổ công tác, trong thời gian qua, các cấp, ngành đã tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận đã được giải quyết triệt để, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo được lòng tin trong nhân dân. 

Cụ thể trong 166 ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, Tổ công tác đã giải quyết xong và thông tin giải trình đến cử tri 140 ý kiến, đạt 84,34%; còn 26 ý kiến, kiến nghị đang được tiếp tục giải quyết. Qua đó cho thấy, các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp HĐND tỉnh được UBND tỉnh quan tâm kiểm tra, chỉ đạo sát sao, có phương án kế hoạch giải quyết cụ thể, đúng thẩm quyền; các sở, ban, ngành và địa phương liên quan cũng đã chủ động phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri đạt hiệu quả cao nhất.
Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, quy hoạch, quản lí đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án... chưa được quan tâm giải quyết hoặc giải quyết không triệt để.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Công đề nghị Tổ công tác quan tâm giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri, cần quy định rõ và thực hiện đúng thời gian trả lời cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, tránh đùn đẩy trách nhiệm…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến đề nghị, các thành viên Tổ công tác nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên gắn với tiến độ yêu cầu, trách nhiệm và biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác này; cần phân loại một cách khoa học các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải thích chính sách theo đúng pháp luật, đúng chức năng và thẩm quyền đến cử tri kịp thời.

P.V
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: