Giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4

Cập nhật: Thứ bẩy 13/03/2021 - 18:26

Đây là phương thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC thông qua Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hay nói cách khác, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng ở mức độ cao nhất. Mức độ này cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí TTHC trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, những ngày đầu tháng 3 này, các sở, ngành quan trọng của tỉnh đã đồng loạt công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 4. Sở Kế hoạch - Đầu tư, một trong những cơ quan có nhiều TTHC giải quyết, nhất là các TTHC về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như cấp mới, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tạm ngừng, hoạt động trở lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp… đã đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến. Sở Công Thương cũng đã công bố danh mục 66 TTHC thuộc sở được giải quyết ở mức độ cao nhất. Sở này cũng đã hướng dẫn chi tiết quy trình 5 bước thực hiện TTHC thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tương tự, các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông - Vận tải, Xây dựng… cũng đã lần lượt ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và yêu cầu bộ phận chuyên môn triển khai nghiêm túc, tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện.

Được biết, tháng 11-2019, UBND tỉnh đã công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - mức độ mà các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, nhưng việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả vẫn phải trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Như vậy, việc nâng cấp độ giải quyết TTHC ở mức cao hơn sau gần 2 năm cho thấy sự quyết tâm của tỉnh trong triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số. Điều đó cũng khẳng định, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm hướng đến một nền hành chính tiên tiến, hiện đại vì lợi ích của người dân, cộng đồng và xã hội.

 

Nguyễn San
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: