Góp ý kiến vào Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã

Cập nhật: Thứ sáu 17/09/2021 - 14:08

Sáng 17-9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng) khoá VI nhiệm kỳ 2020-2025 để đóng góp ý kiến vào Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật HTX (sửa đổi).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cùng thảo luận về những nội dung cơ bản của Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật HTX (sửa đổi) như: Tờ trình đề nghị xây dựng Luật HTX (sửa đổi); báo cáo đánh giá tác động các chính sách; báo cáo tổng kết thi hành Luật HTX năm 2012; dự kiến đề cương chi tiết Dự thảo Luật HTX (sửa đổi); bộ câu hỏi khảo sát định hướng sửa đổi Luật HTX năm 2012…

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc phân loại thành viên của HTX, liên hiệp HTX; cơ cấu HTX; điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX… Những ý kiến này được Liên minh HTX tỉnh tổng hợp, báo cáo đến Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, xây dựng Luật HTX (sửa đổi) để dự kiến ban hành vào đầu năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu về Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; nghe đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…

Ngọc Ánh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: