HĐND huyện Đồng Hỷ: Thông qua 9 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: Thứ ba 17/05/2022 - 16:12

Ngày 17-5, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 3 để thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 11 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đồng Hỷ (giai đoạn 1); Chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và một số lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, văn hoá thể thao, giáo dục - đào tạo; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đề nghị UBND huyện làm rõ các giải pháp đối với 2 xã cuối cùng phấn đấu về đích nông thôn mới là Tân Long và Văn Lăng, đặc biệt là các giải pháp về giảm nghèo và phát triển sản xuất với các hộ đồng bào Mông; các nguồn vốn thực hiện Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; giải pháp thu ngân sách, trong đó có nguồn thu cấp quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025… 

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Đồng Hỷ biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng để phát triển KT-XH trên địa bàn.

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: