Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh

Cập nhật: Thứ năm 15/07/2021 - 16:07

Ngày 15-7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và liên danh đơn tư vấn lập quy hoạch tỉnh (ảnh).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, công tác lập quy hoạch tỉnh đang được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tham gia ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo lập quy hoạch tỉnh. Cơ quan chuyên môn đã khảo sát, thu thập số liệu tại 9 huyện, thành phố, thị xã và các khu vực trọng điểm dự kiến phát triển đô thị, khu, cụm công nghiệp; triển khai phân tích đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội của tỉnh để gửi các sở, ngành, địa phương rà soát, tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo đánh giá hiện trạng.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo ý tưởng lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển tỉnh, mục tiêu và tầm nhìn đến 2050; dự báo triển vọng, nhu cầu, các kịch bản và lựa chọn phương án phát triển thời kỳ 2021-2030; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch… 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn. Một số đại biểu cho rằng, đơn vị tư vấn cần xem xét các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, tăng trưởng, dân số, đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ... đảm bảo tính chính xác, có cơ sở khoa học; phân tích những tiềm năng, hạn chế để đánh giá đúng thực trạng vị thế và nội lực của tỉnh để xây dựng, lập quy hoạch tỉnh đạt được mục tiêu cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là bức tranh toàn cảnh, toàn diện sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Chính vì vậy, cần có sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành liên quan trong công tác phối hợp để công tác khảo sát, lập quy hoạch tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý vào dự thảo báo cáo lập quy hoạch tỉnh bằng văn bản chính thức, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20-7; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc, phản biện trên cơ sở khoa học, tham vấn các ý kiến của chuyên gia và triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ đã đề ra.

Nguyên Ngọc
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: