Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Cập nhật: Thứ sáu 12/03/2021 - 18:06

Chúng ta đều biết, công tác kiểm tra, giám sát ở bất kỳ lĩnh vực, nội dung nào cũng không thể xem nhẹ. Đặc biệt, đối với mỗi kỳ bầu cử đại biểu dân cử nội dung này càng cần phải được tiến hành bài bản, trước và trong ngày diễn ra bầu cử. Lúc này, vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với công tác bầu cử tại các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu vử và các tập thể, cá nhân liên quan càng phải được phát huy. Mục đích của kiểm tra, giám sát công tác bầu cử là để nắm tình hình, kết quả tổ chức triển khai bầu cử ở các cấp, qua đó phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn từng địa phương, những nội dung chưa đúng quy định… để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn hoặc kiến nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khắc phục.

Để công tác kiểm tra, giám sát triển khai kịp thời, đúng nguyên tắc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ấn định tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát (từ ngày 20/2 đến 23/5/2021). Qua đó yêu cầu hoạt động kiểm tra, giám sát đúng nội dung, tiến độ, kịp thời thông tin, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết khi phát hiện vi phạm; tránh trùng lặp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử khác.

Đợt 1, từ ngày 20/2 đến 13/4/2021, MTTQ tỉnh sẽ giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát tuyên truyền bầu cử. Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử, nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử và người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đợt 2, từ ngày 13/4 đến 22/5/2021, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri.

Đợt 3, giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (23/5/2021) với các nội dung như: Bố trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức phân công nhiệm vụ tổ bầu cử, việc sở dụng thẻ cử tri, việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không bỏ phiếu hộ; việc đóng dấu chứng thực đã đi bầu cử, việc mở hòm phiếu, kiểm phiếu…

Như vậy, với kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ theo đợt phù hợp với tiến trình của cuộc bầu cử không chỉ cho thấy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ mà còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan đại đoàn kết vì mục tiêu bảo đảm cho cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Nguyễn San
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: