Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật: Thứ sáu 18/06/2021 - 16:53
 Năm 2021, xã Minh Lập phấn đấu hoàn thiện 3 xóm còn lại đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Người dân xóm An Bình, xã Minh Lập làm tuyến đường bê tông trong xóm.
Năm 2021, xã Minh Lập phấn đấu hoàn thiện 3 xóm còn lại đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Người dân xóm An Bình, xã Minh Lập làm tuyến đường bê tông trong xóm.

Ngày 18-6, UBND huyện Đồng Hỷ đã làm việc với xã Minh Lập để kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

 

Theo báo cáo, hết năm 2020, Minh Lập đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Đến nay, trong 7 xóm thực hiện xây dựng xóm kiểu mẫu, Minh Lập mới có 4 xóm đạt chuẩn, 3 xóm còn lại chưa đạt, gồm: Bình Minh, Bình Ca và Minh Tiến. 3 xóm trên hiện mới đạt 6/9 tiêu chí, đang phấn đấu hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại. Đối với việc thực hiện 19 tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, Minh Lập đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên mốt số tiêu chí còn đạt non nếu không duy trì thường xuyên có nguy cơ rớt tiêu chí, gồm: Điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm…

Sau khi nghe báo cáo và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu của xã Minh Lập, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã triển khai thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp để huyện chỉ đạo hỗ trợ địa phương kịp thời, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đề nghị xã Minh Lập dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hướng dẫn 3 xóm Bình Minh, Bình Ca và Minh Tiến thực hiện những tiêu chí chưa đạt; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cá nhân vào công việc và có báo cáo hằng tháng về tiến độ thực hiện các tiêu chí…

Chung An
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: