Kiện toàn bộ máy chính quyền đảm bảo dân chủ, đúng quy định

Cập nhật: Chủ nhật 20/06/2021 - 12:58
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Sáng 20-6, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

 

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri nên cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, an toàn, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, ngày hội lớn của toàn dân. Các cử tri trong tỉnh đã bầu được 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại điểu HĐND tỉnh, 319 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.971 đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo các tiêu chí về trình độ, cơ cấu thành phần, độ tuổi…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương thành tích, những đóng góp quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để cuộc bầu cử thành công; cảm ơn toàn thể cư tri trong tỉnh đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Bên cạnh những kết quả, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: Một số tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là ở cơ sở còn lúng túng; thiếu sót trong việc sử dụng con dấu của Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử; việc thực hiện chế độ báo cáo ở một số nơi còn chậm…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Kết quả của cuộc bầu cử lần này là kinh nghiệm để triển khai tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp, ngành cần chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, bầu ra bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp; UBND phối hợp với thường trực HĐND cùng cấp và cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ; chính quyền các cấp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động công vụ; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tại Hội nghị, 3 tập thể và 3 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 64 tập thể và 98 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dương Hưng - Lăng Khoa
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: