Lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: Thứ bẩy 08/01/2022 - 20:04

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ sơ, tài liệu và toàn văn dự thảo Quy hoạch được đăng tải tại địa chỉ website: https://sokhdt.thainguyen.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban/

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trước ngày 15 tháng 01 năm 2022, địa chỉ số 16A đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; địa chỉ email: duongtc@thainguyen.gov.vn; thông tin liên hệ Phòng Tổng hợp, Quy hoạch – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại liên hệ: 0913.344.599.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo!

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: