Nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống dân sinh

Cập nhật: Thứ tư 21/07/2021 - 14:32

Ngày 21-7, HĐND T.P Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc với cử tri tại 32 xã, phường trên địa bàn trước kỳ họp thứ hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (ảnh).

Tại buổi tiếp xúc, các bậc cử tri đã nghe lãnh đạo UBND T.P Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Tiếp đó, các cử tri đã được nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-202 của HĐND thành phố. 

Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 6 báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố trình; 8 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thánh phố trình; 4 thông báo, báo cáo của Ủy ban MTTQ và của các cơ quan tư pháp thành phố trình...

Tại Hội nghị, các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề dân sinh, như: Cần sớm hoàn thiện hạ tầng ở một số khu dân cư trên địa bàn; cải tạo, nâng cấp lưới điện ở một số thôn, xóm, tổ dân phố; tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng chè; đầu tư nâng cấp trường học, nhà văn hóa xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ một số dự án trên địa bàn...

Trước những kiến nghị của người dân, lãnh đạo UBND T.P Thái Nguyên đã tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để gửi đến kỳ họp.

* Trong 2 ngày (20 và 21-7), HĐND huyện Đại Từ đã tổ chức các đoàn tiếp xúc với cử tri tại 30 xã, thị trấn trên địa bàn trước kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Bản Ngoại phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ đã báo cáo đến các cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Tiếp đó, các cử tri đã được nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được cử tri các xã, thị trấn nêu ra tại các hội nghị tiếp xúc, như: Đề nghị cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền giám sát chặt chẽ vấn đề môi trường; định hướng, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm chế độ chính sách cho người có công…

Trước những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tiếp thu, trả lời những vấn đề trong thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp những ý kiến còn lại, không thuộc thẩm quyền để gửi đến kỳ họp tới.

Kim Oanh - Thu Huyền
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: