Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

Cập nhật: Thứ năm 25/11/2021 - 12:34
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chủ trì Hội nghị.

Sáng 25-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 21 nội dung trình tại Hội nghị có 14 nội dung xin ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; 5 nội dung xin ý kiến để bổ sung, hoàn thiện ban hành theo quy định…

Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép".

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,56% (kế hoạch 7%). Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân ước đạt 95,1 triệu đồng/người (kế hoạch 98 triệu đồng/người). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 7,3%). Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 28,845 tỷ USD, tăng 17,94% (kế hoạch 28,157 tỷ USD). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 7,37% so với dự toán. Đến hết tháng 9-2021, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.345 đảng viên mới...

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Có trên 50 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo trình tại Hội nghị. Đa số đại biểu đánh giá cao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, dù chưa đạt kế hoạch nhưng gấp 2 lần bình quân chung của cả nước. Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, các ý kiến đề nghị quan tâm đến chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19; tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

Đại biểu chia tổ thảo luận.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Đồng thời triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm; ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình, đề án có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả lớn làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân...

Thúy Hằng - Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: