Phiên họp thứ 3 UBND tỉnh: Tập trung rà soát các chỉ tiêu, đề ra giải pháp phù hợp

Cập nhật: Thứ năm 14/10/2021 - 18:50

Chiều 14-10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 3 của UBND tỉnh để thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2021; cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh (ảnh).

Có 18 nội dung do các sở, ngành, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp, đáng chú ý là: Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng qua, kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn mặc dù chịu tác động từ dịch COVID-19 nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, đời sống nhân dân được đảm bảo; dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.

Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt được cụ thể như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn đạt 610 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 21,31 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.601 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; diện tích trồng rừng mới tập trung trên địa bàn đạt 4.142ha, bằng 103,2% so với cùng kỳ; trồng mới và trồng lại được 257ha chè, đạt 59,8% kế hoạch cả năm...

Sau phần thảo luận, đóng góp của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chỉ còn 2,5 tháng nữa là kết thúc năm 2021, do đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm để có giải pháp cụ thể, phù hợp; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021. Muốn đạt được điều đó, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương cũng như công tác tham mưu cho UBND tỉnh của từng đơn vị cần phải được tăng cường.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách gắn với siết chặt kỷ luật tài chính, phấn đấu vượt thu ở mức cao nhất; tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống người dân gặp rủi ro, bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…

Thu Hằng - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: