Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp

Cập nhật: Thứ ba 11/05/2021 - 10:55

Ngày 11-5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo việc thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội với đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, kiến nghị sửa đổi và bổ sung các quy định của pháp luật đang gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đồng thời có đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiến nghị các quy định trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, khoáng sản; Sở Xây dựng thực hiện rà soát, kiến nghị trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh; Sở Tài chính rà soát, kiến nghị về tài chính, ngân sách; Sở Tư pháp rà soát, kiến nghị về lĩnh vực tư pháp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thủ trưởng các sở, ban, ngành khác và lãnh đạo các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát theo lĩnh vực được phân công…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 13-5.

Quỳnh Trang
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG