Tăng hiệu quả Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm

Cập nhật: Thứ ba 28/09/2021 - 16:23

Ngày 28-9, Sở Lao động - TBXH phối hợp với Ngân hàng chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh, Sở Tài chính, Phòng Lao động - TBXH huyện Phú Bình tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng vốn Chương trình cho vay hỗ trợ việc làm (HTVL), duy trì và mở rộng việc làm năm 2021 trên địa bàn huyện (ảnh).

Theo báo cáo của NHCSXH huyện Phú Bình, tính đến ngày 31-8 năm nay, tổng nguồn vốn cho vay HTVL là 21,8 tỷ; có 514 dự án đang thực hiện, trong đó 117 dự án cho vay mới với tổng số tiền cho vay là 5,3 tỷ đồng… 

Đoàn kiểm tra cũng đã đi thực tế 11 dự án giải quyết HTVL được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay tại các xã Xuân Phương, Bảo Lý, Kha Sơn, Thanh Ninh và thị trấn Hương Sơn. 

Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ.

Sau khi đối chiếu kiểm tra hồ sơ lưu tại NHCSXH huyện Phú Bình, đoàn kiểm tra đánh giá: Các dự án cho vay lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; chấp hành đúng các quy định về đối tượng, lãi suất và thời hạn cho vay; các dự án đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tạo việc làm thực tế cho người lao động; không có trường hợp nợ quá hạn (nợ xấu)… 

Tuy nhiên, đoàn đề nghị huyện cần tập trung nguồn vốn cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành dịch vụ để thu hút nhiều lao động vào làm việc; tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo các dự án sử dụng vốn đúng mục đích… 

Đoàn kiểm tra 1 dự án tại xã Bảo Lý. 

NHCSXH huyện Phú Bình cũng có kiến nghị, đề xuất: Do nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, HTVL cho người lao động trên địa bàn huyện rất lớn, trong khi nguồn vốn phân bổ mới còn hạn chế, vì vậy đề nghị Trung ương và địa phương tiếp tục dành nguồn vốn cho vay HTVL nhiều hơn nữa cho huyện Phú Bình…

Được biết, từ đầu tháng 9 đến nay, các đơn vị trên đã phối hợp kiểm tra nội dung này tại T.P Thái Nguyên, T.X Phổ Yên và các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình. 3 địa phương còn lại sẽ kiểm tra xong trong đầu tháng 10. 

Hoạt động này nhằm rà soát, đánh giá, thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61.

Ngọc Ánh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: